صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه: شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- طبقه اول - دفتر انجمن ژئومکانیک نفت ایران
شماره تماس: 32393450-023 
دورنگار: 32393450-023
پست الکترونیک: irpg.association@gmail.com 
کدپستی:3619995161